Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA W FORMIE CAŁODOBOWEJ W POWIECIE PRZYSUSKIM”– EDYCJA 2023 W RAMACH PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Utworzono dnia 30.03.2023

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA W FORMIE CAŁODOBOWEJ W  POWIECIE PRZYSUSKIM”– EDYCJA 2023 W RAMACH PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Powiat Przysuski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze zaprasza mieszkańców powiatu przysuskiego do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa w formie całodobowej w powiecie przysuskim” - edycja 2023 w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu, w formie pobytu  całodobowego, w roku 2023 Powiat Przysuski otrzymał środki:

– wartość dofinansowania: 1 235 512,88 zł,

– całkowita wartość: 1 235 512,88 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w ramach programu łącznie 148 osób, w tym:

 1. 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. 141 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakwalifikowanym uczestnikom świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, w miejscu wskazanym przez Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Przysuskiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktycznie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi/dorosłymi, które uzyskały najmniejszą liczbę punktów z Karty pomiaru należności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FIM.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowne zawiadomienie. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a niezakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie pobytu całodobowego,
 2. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
 3. złożenie karty zgłoszenia do Programu,
 4. złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),
 5. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023,
 6. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023,
 7. złożenie Oświadczenia o sprawowaniu opieki.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,

b) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 730  - 15 30 do dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia do programu

Utworzono dnia 30.03.2023, 09:55

Karta pomiaru FIM

Utworzono dnia 30.03.2023, 09:54

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 30.03.2023, 09:54

Oświadczenie uczestnika programu

Utworzono dnia 30.03.2023, 09:54

Regulamin naboru i rekrutacji

Utworzono dnia 30.03.2023, 09:53

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 466

W poprzednim tygodniu: 608

W tym miesiącu: 1856

W poprzednim miesiącu: 2463

Wszystkich: 31904